gerbonis

  Kuldīgas pilsēta

OBJEKTA PASE

Jelgavas iela 56

Objekta attēls

Karte


© Kuldīgas novada pašvaldība, 2022