gerbonis

  Kuldīgas pilsēta

OBJEKTA PASE

Baznīcas iela 21a

Objekta attēls

Karte


© Kuldīgas novada pašvaldība, 2022