gerbonis

  Kuldīgas pilsēta

OBJEKTA PASE

Smilšu iela 27nr.2

Objekta attēls


© Kuldīgas novada pašvaldība, 2022