gerbonis

  Kuldīgas pilsēta

OBJEKTA PASE

Mucenieku iela 9

Objekta attēls


© Kuldīgas novada pašvaldība, 2022