gerbonis

  Kuldīgas pilsēta

OBJEKTA PASE

1905.ga iela 10.A

Objekta attēls


© Kuldīgas novada pašvaldība, 2022