gerbonis

  Kuldīgas pilsēta

OBJEKTA PASE

1905.gada iela 12.B

Objekta attēls


© Kuldīgas novada pašvaldība, 2022