gerbonis

  Kuldīgas pilsēta

OBJEKTA PASE

Pētera iela 7

Objekta attēls


© Kuldīgas novada pašvaldība, 2022