gerbonis

  Kuldīgas pilsēta

OBJEKTA PASE

Smilšu iela 19

Objekta attēls

Karte


© Kuldīgas novada pašvaldība, 2022