gerbonis

  Kuldīgas pilsēta

OBJEKTA PASE

Mālu iela 22

Objekta attēls

Karte


© Kuldīgas novada pašvaldība, 2022