gerbonis

  Kuldīgas pilsēta

OBJEKTA PASE

Ventspils iela 21

Objekta attēls


© Kuldīgas novada pašvaldība, 2022