gerbonis

  Kuldīgas pilsēta

OBJEKTA PASE

Ventspils iela 17

Objekta attēls


© Kuldīgas novada pašvaldība, 2022