gerbonis

  Kuldīgas pilsēta

OBJEKTA PASE

Putnu iela 3

Objekta attēls


© Kuldīgas novada pašvaldība, 2022