gerbonis

  Kuldīgas pilsēta

OBJEKTA PASE

1905.gada iela 21

Objekta attēls

Karte


© Kuldīgas novada pašvaldība, 2022