gerbonis

  Kuldīgas pilsēta

OBJEKTA PASE

1905. gada iela 14

Objekta attēls

Karte


© Kuldīgas novada pašvaldība, 2022