gerbonis

  Kuldīgas pilsēta

OBJEKTA PASE

Liepājas ielā 31

Objekta attēls

Karte


© Kuldīgas novada pašvaldība, 2022