gerbonis

  Kuldīgas pilsēta

OBJEKTA PASE

Kaļķu iela 2 nr.1

Objekta attēls

Karte


© Kuldīgas novada pašvaldība, 2022