gerbonis

  Kuldīgas pilsēta

OBJEKTA PASE

Ventspils iela 5a

Objekta attēls

Karte


© Kuldīgas novada pašvaldība, 2022