gerbonis

  Kuldīgas pilsēta

OBJEKTA PASE

Liepājas iela 16

Objekta attēls

Karte


© Kuldīgas novada pašvaldība, 2022