Warning: Declaration of Main::FillTemplate($fill) should be compatible with Template::FillTemplate() in /var/www/eku_pases/apskats/Templates/Main.php on line 0
dome
gerbonis
Kuldīgas pilsēta
OBJEKTA PASE
Sākums >> Skolas iela 2 >> Publikācijas
Karte
Attēls
Vēstures fakti


Īpašumu atdod vienīgajam solītājam
piektdiena, 24 augusts 2007
Kuldīgas domes deputāti ārkārtas sēdē lēma parakstīt pirkšanas līgumu par nekustamo īpašumu Skolas ielā 2 un zaļos zonu ap to ar vienīgo izsoles dalībnieku – SIA Hotel Kolonna.
Īpašuma kompleksā atrodas 997,5 kvadrātmetru divstāvu mūra nams, 577,3 kvadrātmetru divstāvu koka palīgēka un 997 kvadrātmetru zemes gabals. Objekta nosacītā cena ir Ls 250 000, no tās pašvaldības kontā kā drošības nauda jau iemaksāti Ls 25 000. SIA Hotel Kolonna atlikusī nauda jāieskaita līdz 14. septembrim, kad tiks noslēgts pirkuma līgums.
Izsoļu komisijas priekšsēde Līga Akermane paskaidroja, ka izsoles noteikumi, kuri bija izstrādāti īpaši skarbi, atļauj līgumu parakstīt, ja vienīgais solītājs atbilst prasībām.
„Bija izstrādāti speciālie noteikumi, kuros pašvaldība nosacīja mērķi, kādam īpašumu turpmāk izmantot. Deputāti nolēma, ka pilsētā vajadzīga laba viesnīca, tādēļ tās kompleksa izveide noteikta par mērķi. Ēkas atrodas vecpilsētā, tādēļ noteikumi bija rakstīti ļoti stingri. Tika arī atrunāts, ka pieteikties izsolei drīkst tikai juridiska persona, lai izvairītos no spekulācijām un laimes meklētājiem, un ar vismaz divu gadu pieredzi viesnīcu biznesā. Hotel Kolonna savu pieredzi apliecināja dokumentāli. Zinot, ka nosacījumi ir nopietni, pieļāvām, ka nebūs bars uzņēmēju, kuri tur gribētu attīstīties, īpaši, ja kompleksa izbūvē bez miljona neko izdarīt nevarēs. Tādēļ paredzējām: ja piesakās viens solītājs, izsoles komisija sagatavo protokolu, ka izsole nav notikusi, vēlreiz pārbauda iesniegtos dokumentus, vai tie atbilst nosacījumiem, gatavo projektu domes sēdei. Deputāti pārskata un pieņem lēmumu: vai nu rīkot jaunu izsoli vai slēgt pirkuma līgumu ar vienīgo pretendentu,” L.Akermane paskaidroja Kurzemniekam.
Pirms tam daļa īpašuma (bez zaļās zonas) tikusi vairākkārt iznomāta, arī kādai sabiedrībai, kas bija apņēmusies veidot viesnīcu un atpūtas centru. Līgums ticis lauzts, jo nomnieks nepildīja noteikumus un kavēja izpildes termiņus.

Inguna Spuleniece

Nomas līgumu nepārslēdz
 
piektdiena, 23 februāris 2007

Kuldīgas domnieki atteikuši SIA Kolonna Invest lūgumam slēgt nomas līgumu par SIA Goldingena iznomāto zemes gabalu Skolas ielā 2 un šīs ielas zaļo zonu, solot pārņemt parādu saistības.

Finanšu komitejā deputāti netika skaidrībā, vai līgums ar Goldingenu vēl ir spēkā vai jau lauzts, jo Skolas ielā 2 darbība nenotika. Līdz domes sēdei precizēts, ka līgums vienpusēji lauzts jau pērn 27. aprīlī.

Ja Goldingena to gada laikā nepārsūdzēs, lēmums stāsies spēkā. Kuluāru sarunās izskanēja, ka SIA Kolonna Invest iecerējusi viesnīcu ar 50 numuriņiem. Dome konceptuāli nav pret to, tomēr uzskata, ka īpašums jānodod privatizācijai, kurā uzņēmums to var iegūt.

Lemj par privatizācijas ierosinājumiem
 
piektdiena, 05 maijs 2006

Pēdējā Kuldīgas domes sēdē, kuru vadīja mēra vietniece Inga Bērziņa, deputātiem bija jāpieņem lēmumi par nozīmīgu zemes gabalu un vecpilsētas namu privatizāciju.

Konceptuāls atbalsts Rūpniecības ielai 34 f

Uzņēmēja Nansija Linde ierosinājusi privatizāciju zemes gabalam Zaļā zona aiz „Vulkāna” un zemei Rūpniecības ielā 34f. Pirmo teritoriju dome nenodeva privatizācijai, jo tā nav nostiprināta zemesgrāmatā, tur paredzēts būvēt pašvaldības sūkņu staciju.

Savukārt konceptuāli atbalstīta Rūpniecības ielas 34f nodošana privatizācijai pēc tam, kad būs sagatavoti un apstiprināti teritorijas plāna grozījumi un noteikti zemes gabala izmantošanas nosacījumi. Saskaņā ar pašreizējo pilsētas plānu daļa zemes atrodas īpaši aizsargājamajā dabas teritorijā Ventas ieleja, daļa – labiekārtotas koplietošanas teritorijā, kuru drīkst izmantot kā parku vai skvēru.

Kurzemnieks jau rakstīja, ka par šo gabalu iepriekš interesējās arī citi: 2004. gada beigās iznomāt pašvaldības zemi atpūtas parka izveidei lūdza Sandris Šveisbergs, šogad 11. janvārī dome saņēma SIA Ausekļa ielas nams iesniegumu, kurā rīdzinieki lūdza šo pašu gabalu atpūtas parkam ar sporta, bērnu rotaļu un golfa laukumiem.

Suvenīru salonu neļauj privatizēt

Domē reģistrēts vēl viens privatizācijas iesniegums no Artim Rozītim piederošās SIA Arktika G, kas vēlas privatizēt ēku Liepājas ielā 3, kurā pašvaldība firmai iznomājusi 2. stāvu bāram-klubam Stenders.

A.Rozītis vēlas vienotu ansambli – atpūtas un ēdināšanas kompleksu starp viņam piederošajām ēkām Liepājas ielā 3a, 3b un pašvaldības namu Liepājas ielā 3. Uzņēmējs atzīst, ka viņam piederošās ēkas ir avārijas stāvoklī, bet, lai izstrādātu tehnisko projektu, nepieciešams kopīgs attīstības redzējums šai vietai vecpilsētā.

Deputāti privatizāciju atteica, jo 1. stāvu izmanto Kuldīgas kultūras centra suvenīru salons. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums līdz 1. augustam atļauj atsavināt pašvaldības mantu, kas nav nepieciešama pašvaldības iestādēm.

Lauzīs līgumu ar Goldingenu

Tiks lauzts līgums ar SIA Goldingena par īpašumu Skolas ielā 2 un šīs ielas zaļās zonas nomu. Firmai īpašums iznomāts kopš 2002. gada 15. jūlija, pašvaldība nav saņēmusi nomas maksu – 14 866 latus (tajā skaitā PVN). Dome pērn februārī nolēma, ka firmai piešķirama 100% atlaide par periodu no 2003. gada līdz 2005. gada 30. jūnijam ar nosacījumu, ka līdz pērnā gada 30. jūnijam objektā sāksies celtniecība, bet tas netika izdarīts. Dome atļāva Kuldīgas namsaimniekam izbeigt nomas līgumu, piedzenot nesamaksāto.

Šo īpašumu deputāti vienbalsīgi nodeva privatizācijā, ko ierosinājusi firma NP Properties, kas Skolas ielas 2. namā vēlas jaunus dzīvokļus un biroju. Deputātus vien interesēja tas, vai uzņēmums patiesi spēs sakārtot vienu no graustiem pie Alekšupītes, vai atkal neradīsies īpašnieks, kurš gadiem neko nedara.

Attīstības departamenta direktors Māris Grundmanis norādīja, ka NP Properties ir lielākais industriālo parku attīstītājs Latvijā. Firmai pieder šādi parki Olainē un Rīgā, dažādās stadijās tie ir Jelgavā, Rīgā, Ventspilī, Salaspilī un Rēzeknē.

Ilze Dambīte

Slēdz dienas aprūpes centru
 
otrdiena, 04 decembris 2001

Kuldīgas dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem pārtrauks savu darbību.
Pašvaldība aprūpes centra līdzšinējo darbību uzskata par neefektīvu un slikti organizētu. Tāpēc no 7. decembra aprūpes centra apmeklētāji varēs turpināt darboties atbalsta grupā, ko vadīs divas sociālās darbinieces. Pagaidām sociālo palīdzību sniegs turpat centra telpās Skolas ielā 2, bet nākotnē plānots, ka atbalsta vieta personām ar garīga rakstura traucējumiem būs Liepājas ielā 14, kur tik veidots sociālās integrācijas centrs.

Šogad sāks būvēt
 
pirmdiena, 02 februāris 2004

SIA Goldingena Kuldīgā, Skolas ielā 2, rekonstrukciju sāks jau šogad.

Ēka gleznainajā vietā pie Alekšupītes, kur kādreiz atradās dienas aprūpes centrs, pārtaps par viesnīcu ar konferenču zāli un kafejnīcu.

Pilsētplānošanas nodaļā iesniegts skiču projekts un detaļu plāns. Sešas nedēļas turpināsies teritorijas sabiedriskā apspriešana. Dome nolēma līdz gada beigām atbrīvot SIA Goldingena no nomas maksas.